RSS
poniedziałek, 15 grudnia 2008
Hina-matsuri – Święto Lalek

Hina-matsuri  – Święto Lalek, obchodzone w Japonii w dniu 3 marca.

Jest to jedno z pięciu świąt sekku, przejętych z Chin. Hina-matsuri było świętowane już w epoce Heian 平安 (794-1192). Ponieważ dzień ten przypada w sezonie kwitnienia brzoskwiń (według starego kalendarza księżycowego), bywa on również nazywany momo-no sekku (Świętem Brzoskwiń). Momo znaczy brzoskwinia Jest to dzień modlitwy w intencji dobrobytu dziewcząt – w trosce o ich zdrowie, właściwy rozwój fizyczny, powodzenie i szczęście.

Japońscy chlopcy obchodzą swoje święto (Tango-no Sekku) 5 maja. Obecnie 5 maja to japoński odpowiednik Dnia Dziecka, Kodomo-no Hi (1 czerwca nie jest obchodzony).

09:56, chi-le3
Link Komentarze (1) »
niedziela, 26 października 2008
Miasta
Na przestrzeni dziejów powstawanie oraz rozwój japońskich miast były uwarunkowane głównie czynnikami strategicznymi z politycznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wiele z nich to przede wszystkim stolice cesarzy, szogunów, siedziby potężnych daimyō – panów feudalnych oraz wielkich rodów, jak również ośrodki administracyjne dawnych prowincji oraz współczesnych prefektur. Pozostałe zaś, głównie miasta portowe swoją pozycję zawdzięczały i zawdzięczają po dziś dzień szczególnej roli jaką pełnią te okna na świat, czy też wrota Kraju Wschdzącego Słońca. Część miast nie przetrwała do naszych czasów, bądź też uległa znacznej degradacji i marginalizacji, jak np. Hiraizumi w regionie Tohoku. W średniowieczu owa licząca 100,000 mieszkańców metropolia, stanowiła ostatni bastion potężnego ongiś rodu Fujiwara i była religijną oraz handlową stolicą północnej Japonii. Innym przykładem, tym razem gospodarczego upadku jest Aikawa, obecnie niewielka miejscowość na wyspie Sado, która rozwinęła się jako górnicze miasto przy kopalni złota i w okresie swej największej świetności tj. w epoce Edo liczyła 100,000 mieszkańców.
Liczące co najmniej 30,000 mieszkańców 784 japońskie miasta (dla porównania 70 lat temu takich miast było niespełna 200), których liczba wciąż rośnie, skupiają obecnie 79% ludności Japonii. Urbanizacja tej skali to rezultat ogromnych migracji ze wsi do miast, zapoczątkowanych industrializacją kraju w epoce Meiji, a szczególnie nasilonych po II wojnie światowej, jak również jest to efekt wchłaniania terenów wiejskich przez rozrastające się miasta. Wiele z nich może poszczycić się wielosetletnią historią i znaczeniem, inne takie jak Jokohama są stosunkowo młode i zaczęły masowo powstawać na przełomie XIX i XX stulecia, a niektóre jak np. Saitama powstały w wyniku połączenia się kilku mniejszych, w jedno większe miasto.
13:44, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 sierpnia 2008
Prefektura Gunma

Prefektura Gunma  prefektura znajdująca się w regionie Kanto w Japonii na wyspie Honsiu. Jej stolicą jest miasto Maebashi.

 

16:09, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
sobota, 24 maja 2008
Park Narodowy Ogasawara
Park Narodowy Ogasawara to japoński park narodowy, który został utworzony 16 października 1972 r. i obejmuje ochroną większą część wulkanicznego archipelagu Ogasawara położonego ok. 1930 km na południe od wyspy Honsiu, na granicy Morza Filipińskiego i Oceanu Spokojnego. Ów park, którego powierzchnia wynosi 60,99 km² odznacza się ciekawą historią geologiczną, jak też wciąż dającą o sobie znać wysoką aktywnością sejsmiczną, czego efektem jest występowanie licznych gorących źródeł.
Charakterystyczne dla tych wysp są strome, trudno dostępne linie brzegowe, często w postaci klifów, których wysokość wynosi zazwyczaj od 50 do nawet 100 metrów. Większość wysp ponadto otacza rafa koralowa. Najwyższym wzniesieniem archipelagu jest osiągający 916 m n.p.m. masyw Południowej Iwo Jimy.
Na Wyspach Ogasawara panuje przyjemny podzwrotnikowy klimat, który wraz z żyznymi, utworzonymi z popiołów wulkanicznych glebami sprzyja istnieniu bioróżnorodnego ekosystemu zbliżonego do wilgotnego lasu równikowego. Archipelag ten stanowi schronienie dla około 500 gatunków roślin, z których 43% jest endemitami. W związku z czym wyspy określane są mianem Galapagosu Orientu.
13:32, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 17 kwietnia 2008
Wizy
Zniesiony został obowiązek wizowy między Polską a Japonią przy wjazdach do 90 dni pobytu w celu turystycznym, prywatnym lub służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu, np. podjęcia pracy czy studiów, obowiązany jest do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania, ponieważ nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Posiadanie biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie nie jest wymagane przy wjeździe, może mieć jednak wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego na przejściu granicznym. Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą jednak zażądać udokumentowania posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży.

Obcokrajowcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i w konsekwencji urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bezwizowym – do 90 dni – paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii, a w przypadku wjazdu na podstawie wizy – odpowiednio dłużej, tak by umożliwiał powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.
12:10, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 kwietnia 2008
Geografia Japonii
Japonia była połączona niegdyś mostem lądowym z Azją, ale podniesienie się poziomu morza ok. 10 tys. lat temu spowodowało jej oddzielenie od kontynentu. Obecnie obejmuje 3922 wysp i wysepek o różnej wielkości. 96 % kraju położona jest na czterech wyspach: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, i Sikoku. Ponadto obejmuje około 550 wysp zamieszkanych i ponad 3 tys. wysp bezludnych.

Wyspy Japońskie to właściwie szczyty podwodnych gór pochodzenia wulkanicznego, dlatego85 % powietrzni wysp zajmują góry oraz wyżyny. Najwyższe łańcuchy górskie znajdują się w centralnej część wyspy Honsiu. Najwyższy szczyt to Fuji (3776 m).

Jest to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów ziemi. Ogółem na wyspach jest 265 wulkanów z czego ponad 50 jest wciąż czynnych. Rocznie stacje sejsmograficzne notują ok. 5 tys. wstrząsów, większość z nich nie jest jednak odczuwalna przez ludzi.

Niziny występują tylko na wybrzeżach i stanowią tylko 15 % powierzchni Japonii. Największa .
Z powodu takiego ukształtowania powierzchni rzeki są krótkie, płytkie i mają duże spadki z licznymi wodospadami. Najdłuższa jest Ishikari (645 m) i Shinano (369 m). Japonia ma ponad 600 jezior, głównie pochodzenia wulkanicznego w kalderach i kraterach wygasłych wulkanów. Największe z nich to jezioro Biwa na Honsiu. Pochodzenia wulkanicznego są także źródła mineralne, najczęściej termiczne, z których wiele ma właściwości lecznicze. Dzięki nim w Japonii istnieje ponad 1800 uzdrowisk. Na Kiusiu i Hokkaido licznie występują gejzery.
11:07, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 marca 2008
Japonia
Japonia jest krajem wyspiarskim, obejmuje 3922 wyspy różnej wielkości o łącznej powierzchni 377,8 tys. km kwadratowych. Większość obszaru kraju leży na czterech wyspach: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku. W ukształtowaniu terenu Japonii dominują góry i wyżyny. Charakterystycznym elementem krajobrazu kraju są zespoły wzniesień typu wulkanicznego zwieńczone stożkami. Ogółem jest 265 wulkanów, w tym czynnych ponad 50. Najwyższy szczyt kraju Fudżi wznosi się na 3776 m n.p.m. Japonia należy do najbardziej sejsmicznych regionów na świecie. Klimat Japonii jest monsunowy, na północy umiarkowany, na południu podzwrotnikowy. W sierpniu i we wrześniu, w czasie zmiany kierunku monsunów, pojawiają się wiatry zwane tajfunami. Rzeki są krótkie, o dużym spadku, z wodospadami. Liczne są tu źródła mineralne, przeważnie gorące, pochodzenia wulkanicznego. Gejzery występują zwłaszcza na wyspie Kiusiu i Hokkaido. Roślinność jest zróżnicowana poczynając od lasów iglastych typu tajgi i lasów liściastych strefy umiarkowanej po lasy podzwrotnikowe.

Dzieje Japonii sięgają kilku tysięcy lat p.n.e. Przez pomost Cieśniny Koreańskiej przenikały tu wpływy Chin, co doprowadziło do rozwoju gospodarki i kultury japońskiej. W VI wieku przeniknął tu buddyzm stając się religią państwową na równi z narodową religią Japończyków – shinto. Ludność Japonii jest niemal jednolita kulturowo i językowo. Stolica Tokio jest największym miastem kraju. Do dużych miast należą: Jokohama, Osaka, Nagoja, Sapporo, Kioto, Kobe, Kawasaki.
15:12, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 lutego 2008
Gospodarka Japonii
Najwięcej ludności zawodowo czynnej zatrudnionej jest w usługach - 40 %, a w przemyśle pracuje 34 %. Rolnictwo zatrudnia niewielki procent ludności. Jest ono bardzo wydajne i ma wysoki poziom mechanizacji. Gospodarstwa są bardzo rozdrobnione, co utrudnia modernizację rolnictwa.

Pod uprawy przeznaczone jest tylko 13 % powierzchni kraju. Japonia stara się poszerzyć ten areał poprzez melioracje gruntów , terasowanie zboczy górskich, tworzenie polderów. Ze względu na uwarunkowania klimatyczne najpopularniejszym zbożem jest ryż, którego zbiory pokrywają zapotrzebowanie wewnętrzne kraju. Niewielki procent dochodu narodowego pochodzi z eksportu płodów rolnych. Japonia jest jednym z największych na świecie producentów herbaty. W ostatnich latach rozwija się szybko sadownictwo. Zmalało natomiast znaczenie hodowli jedwabników.

Japonia jest w czołówce światowej jeżeli chodzi o rybołówstwo. Oprócz ryb odławia się także skorupiaki, małże, głowonogi oraz jadalne wodorosty.
Japonia ma niewiele bogactw naturalnych a te które posiada są słabo dostępne, przez co ich eksploatacja jest bardzo kosztowna. Krajowe wydobycie ropy naftowej starcza na pokrycie zaledwie 0,3 % zapotrzebowania krajowego. Wobec tego paliwa energetyczne są importowane.

Ponad 30 % ludności zawodowo czynnej zatrudnionej jest w przemyśle przetwórczym wytwarzającym 40 % dochodu narodowego brutto. Szczególnie silny jest wzrost przemysłu precyzyjnego, wymagającego wykwalifikowanej siły roboczej - przede wszystkim elektrycznego, elektronicznego i optycznego. Głównymi produktami eksportowymi kraju są komputery, magnetowidy, radioodbiorniki, telewizory i kamery. Kolejną bardzo silnie rozwiniętą gałęzią jest przemysł samochodowy.
Najważniejszymi partnerami Japonii w handlu zagranicznym są USA, Hongkong, Tajwan, Korea, Niemcy, Chiny.
11:20, chi-le3
Link Dodaj komentarz »
Historia Japonii
Historia Japonii sięga epoki prehistorycznej i zawsze wiązała się z jej izolacją terytorialną. Pierwsze przedostały się tu ludy rybackie, zbierackie i łowieckie poprzez mosty lądowe z Korei i Syberii. Pierwszą dokładną datą w dziejach kraju jest rok 57 n.e., kiedy cesarz chiński z dynastii Han uznał za króla władcę rólestwa Yamato - czcicieli słońca. Był to pierwszy okres formowania się państwa ze związków plemiennych. Zjednoczenie było ostatecznie dokonane około 300 roku, a Królestwo Yamato przetrwało do 710 r.

Pomiędzy VII a IX wiekiem bardzo silnie zaznaczają się wpływy Chin na gospodarkę i kulturę japońską. Zarówno w rzemiośle, budowie statków, piśmie, rozwoju nauk jak i religii. W 538 r. z Chin przybył do Japonii buddyzm, który stał się wkrótce religią państwową na równi z szinto - pierwotną religią Japonii. Założona w 710 r. stolica Japonii, Nara stanowiła niemalże kopię ówczesnej stolicy Chin Chang-an.

Kolejny okres w historii kraju to czas osłabienia władzy centralnej i upadku ekonomicznego. Rozłam nastąpił głównie dzięki samurajom (stan rycerski) którzy w obawie o swą autonomię przeciwstawiali się władzy stolicy. W XII w rozpoczął się długi okres rządów feudalnych sprawowanych przez następujące o sobie rody samurajów, który można podzielić na pięć okresów.

Podczas pierwszego z nich, okresu Kamakury (1185-1333) Japonia została dwukrotnie napadnięta przez wojska mongolskie pod wodzą Kubiłaj-chana. Obie napaści zostały odparte (głównie dzięki wyspiarskiemu położeniu Japonii), ale państwo zostało osłabione. W okresie Muromachi (1333-1576) panował cesarz Go-Daigo, aż do rewolty na czele której stanął niezadowolony szogun Ashikaga, doprowadzając do ucieczki cesarza w góry. Rządy Ashikagi i jego potomków doprowadziły do rozprzestrzeniania się chaosu w kraju a w rezultacie do wojny domowej.

W latach 1576-1600 w okresie Momoyama, Nobunaga i jego następca Hideyoshi walczyli o przywrócenie pokoju w kraju i zjednoczenie wrogich sobie odłamów i rodzin. Wreszcie w 1590 r. nastąpiło zjednoczenie całej Japonii, a państwo zostało doprowadzone do stabilizacji. W okresie Tokugawy (1600-1867) cesarz formalnie sprawował władzę z Kioto, jednak w rzeczywistości w kraju panował Tokugawa Teyasu a następnie jego potomkowie. Aby zapobiec sprowadzaniu broni przez prowincjonalne księstwa wydano zakaz handlu z krajami zachodnimi pod groźbą kary śmierci.

W ten sposób rozpoczął się okres izolacji: wprowadzono zakaz podróżowania, handlu z zagranicą, a nacisk kładziono na bezwzględne posłuszeństwo i lojalność.
Wreszcie w 1867 r. obalono szogunat i cesarz Meiji odzyskał kontrolę nad sprawami państwa i zaczął wyprowadzać je z izolacji. Zaczął rozwijać gospodarkę kapitalistyczną wzorując ja na państwach Europejskich. Był to także początek ekspansji terytorialnej W 1874 r. pod władzą Japonii znalazł się Tajwan, a w 1875 w zamian za Sachalin Rosja oddała Japonii Kuryle.

Wpływy Japonii wzrosły jeszcze bardziej po wygranych wojnach: japońsko-chińskiej (1894-95) oraz rosyjsko-japońskiej (1904-05). Zdobycze terytorialne podniosły ją do rangi mocarstwa.
Podczas I wojny światowej Japonia stanęła po stronie aliantów, ale raczej nie angażowała się w działania wojenne.

W 1940 r. Japonia podpisała pakt z Niemcami i Włochami, a 7 grudnia 1941 roku włączyła się w II wojnę światową atakiem na Pearl Harbor. Pierwotnie Japończycy odnosili sukcesy przesuwając fronty aż po Indie i krańce Australii. Amerykanie rozpoczęli kontratak dopiero bitwą o Midway i zwrócili cały impet przeciwko Japonii, która w krótkim czasie była zmuszona do odwrotu na wszystkich frontach. Gdy na Hiroszimę i Nagasaki zostały zrzucone bomby atomowe, 2 września 1945 cesarz Hirohito ogłosił bezwarunkową kapitulację. Do 1952 r. Japonia znajdowała się pod okupacją amerykańską, która miała na celu zdemilitaryzowanie kraju i pozbawienie cesarza władzy.

W okresie powojennym rozpoczął się gwałtowny wzrost gospodarczy kraju. Szybko rozwijające się dziedziny gospodarki: elektronika, automatyka, przemysł samochodowy, komputerowy, bankowość oraz ekspansywność handlu zagranicznego sprawiły, że Japonia stała się jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata.
Obecnie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3927 mld USD, inflacja nie przekracza 2 %, a bezrobocia praktycznie nie ma
11:19, chi-le3
Link Dodaj komentarz »